Medlem af TEKNIQ ARBEJDSGIVERNE
Åbningstider: Man-Tors: 07-16 | Fre: 07-15
Tidligere
Næste

Olie & Gasservice

Grundig oliefyrsservice – det betaler sig.
Et renset og justeret oliefyr udnytter fyringsolien bedre og kan spare dig for op til 15 % af dit olieforbrug.
Et oliefyrsservice består af gennemgribende rensning, eftersyn, kontrolmåling og justering med afsluttende OR-test.

Rens og mål samtidig!

En årlig energimåling skal udføres af en oliefyrstekniker eller skorstensfejer.

En tilsodet kedel bruger mere energi end en ren kedel. Derfor er det en god idé at få oliefyrsteknikeren til at udføre et serviceeftersyn og en kedelrensning.

Kedelrensningen vil nogle gange ske i samarbejde med en skorstensfejer.

Hvis oliefyret svigter

Er dit oliefyr stoppet, er der nogle ting, du selv kan undersøge og afprøve:

 • Er der olie på tanken? Husk, at de sidste 5-10 cm olie ikke altid kan suges op fra bunden.
 • Er de elektriske sikringer i orden?
 • Er hovedafbryder, sikkerhedsrelæ og kontakter tilsluttet?
 • Prøv at trykke på oliefyrets overkogningssikring!
 • Er kedeltermostaten indstillet til mere end 80 C°, så kan overkogningssikringen være trådt i funktion. Indstil i stedet kedeltermostaten på 60-70 C°.
 • Lyser kontrolkassens lampe rødt? Tryk knappen på kontrolkassen ind – prøv kun 3-4 gange med 2 minutters mellemrum.

Sådan passer du på dit oliefyr

For at dit oliefyr kan fungere så sikkert, økonomisk og miljøvenligt som muligt, skal du være opmærksom på følgende regler og gode råd:

 • Din oliekedel bør energimåles og renses 1 gang om året af en oliefyrstekniker eller skorstensfejer.
 • Desuden anbefales det, at du samtidig får kontrolleret, renset og justeret dit oliefyr.
 • Få yderligere oplysning om reglerne på www.or.dk og gode råd hos din oliefyrstekniker. Se adresse, mail og telefonnummer på www.or.dk

Gasservice

​Når du sørger for at få foretaget et regelmæssigt eftersyn på gaskedlen, undgår du ubehagelige økonomiske overraskelser, som kan vælte budgettet.

Kom skaderne i forkøbet

Dels kommer du besværlige skader i forkøbet, og dels sikrer du gaskedlen en længere levetid.

Derudover får du sikkerhed for, at den er indstillet korrekt, hvilket betyder, at gassen udnyttes optimalt.

Hos Skovlund VVS klarer vi alt fra kontrol af gasinstallationen og rensning af kedlen til afprøvelse af sikkerheden og røggasanalyse, så gaskedlen bliver driftsikker igen.

Professionel vejledning

Gennem årene har vi udført gasservice for en bred vifte af kunder, som har ønsket en professionel samarbejdspartner til at håndtere tjekket.

Men for os er gasservice ikke bare et spørgsmål om at udføre et servicetjek. Det handler også om at give dig professionel og korrekt vejledning, så du er klar over, hvordan kedlen fungerer.​

Se herunder, hvornår gaskedlen bør tjekkes:

Lovkrav

Ifølge loven skal ​Gaskedler med åbent forbrændingskammer og Gasblæseluftbrænder tjekkes hvert 2. år.

Anbefalinger

Vi anbefaler desuden at du for tjekket ​Gaskedler med lukket forbrændingskammer hver 3. år, Kondenserende gaskedler med et årsforbrug over 3.000 m3 hvert år og Kondenserende gaskedler med et årsforbrug under 3.000 m3 hvert 2. år.

OR-ordningen er en selvstændig uafhængig økonomisk organisation.

Formålet med ordningen er at sikre både oliefyrsbruger og samfund en optimal udnyttelse af olien, således at der tages størst muligt hensyn til sikkerhed, økonomi og miljø.

Med udgangspunkt i byggelovens §31A har Energistyrelsen udarbejdet en bekendtgørelse for mindre oliefyringsanlæg.

Den siger bl.a.:

 • Kedler og varmluftsaggregater i mindre anlæg skal renses mindst en gang om året.
 • At der skal foretages en årlig kontrolmåling af mindre anlæg (OR-test).
 • At kontrolmålingen skal udføres af skorstensfejer eller OR-registreret servicefirma.

Alle vores servicemontører har gennemgået den særlige uddannelse i oliefyrsteknik og har derved erhvervet OR-beviset, således at de kan udføre de lovpligtige kontrolmålinger.

Med løbende stikprøvekontroller er OR-ordningen også med til at sikre høj kvalitet i det danske oliefyrsarbejde.

Læs mere om ordningen på OR’s egen hjemmeside www.or.dk

Kontakt os for yderlig information på Tlf. 50 95 36 10

Få et uforpligtende tilbud

Vi er altid klar til at høre om din opgave og til at give dig et uforpligtende tilbud.