Bestil oliefyrsservice og spar penge

Grundig oliefyrsservice - det betaler sig.

Et renset og justeret oliefyr udnytter fyringsolien bedre og kan spare dig for op til 15 % af dit olieforbrug.

Et oliefyrsservice består af gennemgribende rensning, eftersyn, kontrolmåling og justering med afsluttende OR-test.

Hvis oliefyret svigter

Er dit oliefyr stoppet, er der nogle ting, du selv kan undersøge og afprøve:

 • Er der olie på tanken? Husk, at de sidste 5-10 cm olie ikke altid kan suges op fra bunden.
 • Er de elektriske sikringer i orden?
 • Er hovedafbryder, sikkerhedsrelæ og kontakter tilsluttet?
 • Prøv at trykke på oliefyrets overkogningssikring!
 • Er kedeltermostaten indstillet til mere end 80 C°, så kan overkogningssikringen være trådt i funktion. Indstil i stedet kedeltermostaten på 60-70 C°.
 • Lyser kontrolkassens lampe rødt? Tryk knappen på kontrolkassen ind - prøv kun 3-4 gange med 2 minutters mellemrum.

Brænder dit oliefyr stadig ikke?

Så kontakt os på tlf. 50 95 36 10

Rens og mål samtidig!

En årlig energimåling skal udføres af en oliefyrstekniker eller skorstensfejer.

En tilsodet kedel bruger mere energi end en ren kedel. Derfor er det en god idé at få oliefyrsteknikeren til at udføre et serviceeftersyn og en kedelrensning.

Kedelrensningen vil nogle gange ske i samarbejde med en skorstensfejer.

​Information om OR-ordningen?

OR-ordningen er en selvstændig uafhængig økonomisk organisation.

Formålet med ordningen er at sikre både oliefyrsbruger og samfund en optimal udnyttelse af olien, således at der tages størst muligt hensyn til sikkerhed, økonomi og miljø.

Med udgangspunkt i byggelovens §31A har Energistyrelsen udarbejdet en bekendtgørelse for mindre oliefyringsanlæg.

Den siger bl.a.:

 • Kedler og varmluftsaggregater i mindre anlæg skal renses mindst en gang om året.
 • At der skal foretages en årlig kontrolmåling af mindre anlæg (OR-test).
 • At kontrolmålingen skal udføres af skorstensfejer eller OR-registreret servicefirma.

Alle vores servicemontører har gennemgået den særlige uddannelse i oliefyrsteknik og har derved erhvervet OR-beviset, således at de kan udføre de lovpligtige kontrolmålinger.

Med løbende stikprøvekontroller er OR-ordningen også med til at sikre høj kvalitet i det danske oliefyrsarbejde.

Læs mere om ordningen på OR's egen hjemmeside

www.or.dk

Kontakt os for yderlig information på Tlf. 50 95 36 10

Sådan passer du på dit oliefyr!

For at dit oliefyr kan fungere så sikkert, økonomisk og miljøvenligt som muligt, skal du være opmærksom på følgende regler og gode råd:

 • Din oliekedel bør energimåles og renses 1 gang om året af en oliefyrstekniker eller skorstensfejer.
 • Desuden anbefales det, at du samtidig får kontrolleret, renset og justeret dit oliefyr.
 • Få yderligere oplysning om reglerne på www.or.dk og gode råd hos din oliefyrstekniker. Se adresse, mail og telefonnummer på www.or.dk

INDHENT TILBUD

Hvis du er interesseret i et tilbud pr. telefon, så kan vi ringe dig op til en god snak

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Find inspiration her

FIRMAINFORMATION

Skovlund VVS

CVR: 19874583

KONTAKT OS

ADRESSE

Krengerupvej 37
​5690 Tommerup